MİNARELER

MİNARELER

MİNARELER

Gavanime Minaresi
Gavanime Minaresi
Gavanime Minaresi
Gavanime Minaresi

Gavanime Minaresi

Gavanime Kapısı’na yakın olması sebebiyle bu ismi almıştır. Mescid-i Aksa’daki en yüksek (38,5 m.) aynı zamanda en fazla restorasyon çalışmasına uğramış minaredir. Kalavun Minaresi bir diğer ismidir. Memlüklüler Döneminde 1258 yılında inşa edilmiştir. İsrail’in yapmış olduğu batı tüneli kazılarında gördüğü kısmî zarardan dolayı 2001 yılında tekrar restore edilmiştir.

Gavanime Kapısı’na yakın olması sebebiyle bu ismi almıştır. Mescid-i Aksa’daki en yüksek (38,5 m.) aynı zamanda en fazla restorasyon çalışmasına uğramış minaredir. Kalavun Minaresi bir diğer ismidir. Memlüklüler Döneminde 1258 yılında inşa edilmiştir. İsrail’in yapmış olduğu batı tüneli kazılarında gördüğü kısmî zarardan dolayı 2001 yılında tekrar restore edilmiştir.

Gavanime Minaresi

Gavanime Minaresi

Esbat Kapısı Minaresi

Esbat Kapısına yakınlığı sebebiyle bu ismi almıştır.Memlüklü Sultanı Eşref Şaban döneminde 1367 yılında Haremeyn Nâzırı ve Kudüs Nâibi olan Emir Seyfeddin Kutluboğa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde silindirik biçimde yeniden inşa edilmiş ve külahı kurşunla kaplanmıştır.

Esbat Kapısına yakınlığı sebebiyle bu ismi almıştır.Memlüklü Sultanı Eşref Şaban döneminde 1367 yılında Haremeyn Nâzırı ve Kudüs Nâibi olan Emir Seyfeddin Kutluboğa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde silindirik biçimde yeniden inşa edilmiş ve külahı kurşunla kaplanmıştır.

Esbat Kapısı Minaresi
Esbat Kapısı Minaresi
Esbat Kapısı Minaresi
Esbat Kapısı Minaresi

Esbat Kapısı Minaresi

Esbat Kapısı Minaresi

Meğaribe Minaresi
Meğaribe Minaresi
Meğaribe Minaresi
Meğaribe Minaresi

Meğaribe Minaresi

23,5 metre yüksekliğiyle Mescid-i Aksa'nın en küçük minaresidir. Memlukler döneminde Vezir Fahreddin el-Halil'in oğlu Kadı Şerafettin Abdurrahman tarafından 1278 yılında inşa edilmiştir. 1922 yılında yaşanan bir depremle minarenin üst bölümü yıkılsa da aynı yıl yeniden inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa'nın güney batı bölümünde bulunmaktadır.

23,5 metre yüksekliğiyle Mescid-i Aksa'nın en küçük minaresidir. Memlukler döneminde Vezir Fahreddin el-Halil'in oğlu Kadı Şerafettin Abdurrahman tarafından 1278 yılında inşa edilmiştir. 1922 yılında yaşanan bir depremle minarenin üst bölümü yıkılsa da aynı yıl yeniden inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa'nın güney batı bölümünde bulunmaktadır.

Meğaribe Minaresi

Meğaribe Minaresi

Silsile Kapısı Minaresi

Silsile Kapısına yakınlığı sebebiyle bu ismi almıştır. Memlukler döneminde 1329 yılında Abdullah el Nasiri oğlu Seyfettin Tenkez tarafından inşa edilmiştir. 1922 yılında yaşanan deprem sonrasında restore edilen minarenin yüksekliği 35 metredir. Minareye, Eşrefiye Medresesinden sekiz basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır.

Silsile Kapısına yakınlığı sebebiyle bu ismi almıştır. Memlukler döneminde 1329 yılında Abdullah el Nasiri oğlu Seyfettin Tenkez tarafından inşa edilmiştir. 1922 yılında yaşanan deprem sonrasında restore edilen minarenin yüksekliği 35 metredir. Minareye, Eşrefiye Medresesinden sekiz basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır.

silsile kapısı minaresi
silsile kapısı minaresi
silsile kapısı minaresi
silsile kapısı minaresi

Silsile Kapısı Minaresi

Silsile Kapısı Minaresi