ŞADIRVANLAR

ŞADIRVANLAR

ŞADIRVANLAR

kasım paşa şadırvanı
kasım paşa şadırvanı
kasım paşa şadırvanı
kasım paşa şadırvanı

Kasım Paşa Şadırvanı

Osmanlı’ya ait Kudüs’teki ilk eserdir. Yavuz Sultan Selim’in 1516 Mercidabık Seferi’yle Kudüs’ü Memlükler’den alışından sonra Harem-i Şerif alanı içerisine yaptırdığı ilk yapı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Yavuz Sultan Selim’in bölgeye gelir gelmez şadırvan yaptırmasının Osmanlı’nın Hanefi mezhebine mensup olmasıyla yakinen ilgisi bulunmaktadır. Hanefi mezhebince boy abdesti için akan suya ihtiyaç vardır. Kudüs halkı ise Şafiî’dir ve durgun sudan da istifade edebilmektedir. Mezheplerden kaynaklanan bu ince anlayıştan dolayı Harem-i Şerif içerisine inşa edilen ilk yapı şadırvan olmuş, iki mezhebin de faydalanabilmesi için şadırvan yanına küçük bir havuz da inşa edilmiştir.

Osmanlı’ya ait Kudüs’teki ilk eserdir. Yavuz Sultan Selim’in 1516 Mercidabık Seferi’yle Kudüs’ü Memlükler’den alışından sonra Harem-i Şerif alanı içerisine yaptırdığı ilk yapı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Yavuz Sultan Selim’in bölgeye gelir gelmez şadırvan yaptırmasının Osmanlı’nın Hanefi mezhebine mensup olmasıyla yakinen ilgisi bulunmaktadır. Hanefi mezhebince boy abdesti için akan suya ihtiyaç vardır. Kudüs halkı ise Şafiî’dir ve durgun sudan da istifade edebilmektedir. Mezheplerden kaynaklanan bu ince anlayıştan dolayı Harem-i Şerif içerisine inşa edilen ilk yapı şadırvan olmuş, iki mezhebin de faydalanabilmesi için şadırvan yanına küçük bir havuz da inşa edilmiştir.

Kasım Paşa Şadırvanı

Kasım Paşa Şadırvanı

Kâse Şadırvanı

Kabbetüs Sahra ve Kıble Mescidi arasında yer alan şadırvan, Eyyubiler dönemi 1193 yıllarında Emir Adil tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Sultan Süleyman tarafından restore edilmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bu sebeple Sultan Süleyman Şadırvanı olarak da bilinir.

Kabbetüs Sahra ve Kıble Mescidi arasında yer alan şadırvan, Eyyubiler dönemi 1193 yıllarında Emir Adil tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Sultan Süleyman tarafından restore edilmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bu sebeple Sultan Süleyman Şadırvanı olarak da bilinir.

kase şadırvanı
kase şadırvanı
kase şadırvanı
kase şadırvanı

Kâse Şadırvanı

Kâse Şadırvanı