SEBİLLER

SEBİLLER

SEBİLLER

kayıtbay sebili
kayıtbay sebili
kayıtbay sebili
kayıtbay sebili

Kayıtbay Sebili

Mescid-i Aksa’nın Batı kısmında bulunan soğan şeklinde kubbesi ve üzerindeki muhteşem işlemeleriyle hemen dikkati çeken 13 m. yükseliğindeki bu sebil, Memlük Sultanı El-Melikü’l-Eşref İnal tarafından yaptırılmış, Sultan Kayıtbay’ın, döneminde neredeyse tamamen yıkılmış olan bu yapıyı yeniden inşası sebebiyle “Kayıtbay Sebili” ismiyle anılmıştır. Alt kısmında kuyusu ve üst kısmında su tutma odası olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Hamidiye Sebili olarak da bilinmektedir. Sebebi Sultan 2. Abdulhamit’in Kudüs’e yapmış olduğu nice yatırımın yanında bu yapıyı da restore ettirmiş olmasından kaynaklıdır. Özel soğutma sistemi sayesinde Aksa içerisindeki Müslümanlar özellikle yaz aylarında serin sudan istifade etmektedir.

Mescid-i Aksa’nın Batı kısmında bulunan soğan şeklinde kubbesi ve üzerindeki muhteşem işlemeleriyle hemen dikkati çeken 13 m. yükseliğindeki bu sebil, Memlük Sultanı El-Melikü’l-Eşref İnal tarafından yaptırılmış, Sultan Kayıtbay’ın, döneminde neredeyse tamamen yıkılmış olan bu yapıyı yeniden inşası sebebiyle “Kayıtbay Sebili” ismiyle anılmıştır. Alt kısmında kuyusu ve üst kısmında su tutma odası olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Hamidiye Sebili olarak da bilinmektedir. Sebebi Sultan 2. Abdulhamit’in Kudüs’e yapmış olduğu nice yatırımın yanında bu yapıyı da restore ettirmiş olmasından kaynaklıdır. Özel soğutma sistemi sayesinde Aksa içerisindeki Müslümanlar özellikle yaz aylarında serin sudan istifade etmektedir.

Kayıtbay Sebili

Kayıtbay Sebili