Ultra Ortadoks Yahudiler

Ultra Ortadoks Yahudiler

• Kendilerini Rabbani geleneğin devamı olarak gören aşırı muhafazakâr Yahudi topluluğu, Harediler.

İbranice “Haredim” (korkanlar) veya “Harediler” olarak da bilinen bu topluluk Ortodoks Yahudileri içerisinde Tanrı’dan korkup en hassas biçimde dinlerini yaşayan topluluktur. Hayatlarını Tevrat’ı yaşama ve yaşatma üzere inşa etmişlerdir. Askere gitmemek, devlet kurumlarında çalışmamak gibi İsrail Devleti’ne karşı katı ve kesin duruşları vardır. Toplu ve kalabalık aileler şeklinde yaşarlar. Geleneksel giyim ve yaşam tarzı benimsemişlerdir. Toplumun en yoksul kesimlerinden olan Harediler telefon, internet gibi iletişim araçlarını kullanmayarak modern ve seküler dünyadan izole bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Eğitimlerini küçük yaştan itibaren Ortodoks Yahudi okulları Yeşiva’larda tam zamanlı olarak sürdürürler. Harediler, İsrail’in %12’lik azınlığını oluşturmasına rağmen seçimlerde etkili birer seçmendirler.

İbranice “Haredim” (korkanlar) veya “Harediler” olarak da bilinen bu topluluk Ortodoks Yahudileri içerisinde Tanrı’dan korkup en hassas biçimde dinlerini yaşayan topluluktur. Hayatlarını Tevrat’ı yaşama ve yaşatma üzere inşa etmişlerdir. Askere gitmemek, devlet kurumlarında çalışmamak gibi İsrail Devleti’ne karşı katı ve kesin duruşları vardır. Toplu ve kalabalık aileler şeklinde yaşarlar. Geleneksel giyim ve yaşam tarzı benimsemişlerdir. Toplumun en yoksul kesimlerinden olan Harediler telefon, internet gibi iletişim araçlarını kullanmayarak modern ve seküler dünyadan izole bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Eğitimlerini küçük yaştan itibaren Ortodoks Yahudi okulları Yeşiva’larda tam zamanlı olarak sürdürürler. Harediler, İsrail’in %12’lik azınlığını oluşturmasına rağmen seçimlerde etkili birer seçmendirler.

İlginizi çekebilir

İlginizi çekebilir

İlginizi çekebilir